Protecció de dades

Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i associació cultural Eldistrito

Adreça postal: Carrer Josep Prats, 2 08901 L’Hospitalet de Llobregat.

Base jurídica del tractament: Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1a)

L’interessat dona el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals.

Finalitat del tractament: Gestionar l’acolliment d’artistes i empreses, i iniciatives de creació i difusió dins el sector de la cultura, mantenir les relacions amb els agents culturals instal·lats i organitzar activitats de dinamització cultural a la zona, d’acord amb l’exercici de les seves competències.

Conservació de les dades: Les seves dades personals per a la realització d’aquest tractament es conservaran durant el temps necessari per a mantenir aquesta finalitat.

Exercici de drets: Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió portabilitat, limitació i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10. Planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet de Llobregat i mòbils).

Procedència de les dades personals: Directament de les persones interessades o dels seus representants, i a través de webs públiques.

Categories de dades objecte de tractament: Nom i cognoms, nom del col·lectiu artístic, adreça de correu electrònic, adreça postal, telèfon, web, tipologia d’agent, sector cultural i tipus d’activitat.

 

POLÍTICA DE COOKIES
L’accés a aquest Lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per a navegar— perquè el servidor recordi una certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita al Lloc web amb la finalitat de reconèixer’l com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després d’aquest. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, sobre la base d’una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, amovible i documentat.

Cookies pròpies
Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per CREA per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recapta s’empra per a millorar la qualitat del Lloc web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.
Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies
L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —totalment o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l’ús de cookies —totalment o parcialment— podrà continuar usant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions d’aquest.